Gewenste Intimiteiten

“Wilt u aangeraakt worden?” luidt de vraag van een vreemde. Als het antwoord “ja” luidt: “Waar wilt u dit dan? Wilt u dit hard of zacht?”, bij antwoord “nee”: “wat fijn dat u uw grenzen aangeeft!”

Met Gewenste Intimiteiten vragen wij voorbijgangers na te denken over aanraking in de (semi) openbare ruimte. Waar liggen je grenzen en waar liggen je verlangens? Als aanraking gewenst is, wordt dit bezegeld met een Please Touch sticker.

Aanraking is een eerste levensbehoefte. Baby’s die gedurende langere tijd niet worden aangeraakt overlijden. Vaak lijken mensen zich bewuster van hun angst voor aanraking dan van hun verlangen naar aanraking. In deze tijd waarin mensen zich onder meer via #metoo op andere wijze bewust worden van ongewenste intimiteiten willen we met dit project krampachtigheid doorbreken en gewenste intimiteiten op diverse locaties in de hand spelen.

 

In samenwerking met Marjolijn Zwakman hebben wij Gewenste Intimiteiten tijdens Dutch Design Week 2017 uitgevoerd. Het project was in commissie van MU in het kader van Embassy of Intimacy.